Chính sách quyền riêng tư

Trang này được cập nhật lần cuối vào ngày 17/08/2021.

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. 

Từ khóa “Nhựa Nam Việt” hoặc “Nam Viet Plastic” hoặc “Chúng tôi” dùng để chỉ chủ sở hữu của trang web này. Bấm vào đây để xem thông tin về chúng tôi. Từ khóa “bạn” được dùng để đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Chính sách kiểm soát Cookie

Chúng tôi thông qua trang web namvietplastic.vn có thể sử dụng cookie trong quá trình hoạt động. Những cookie này giúp đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi được bảo mật và hoạt động bình thường, và nếu bạn đồng ý như vậy, nó sẽ giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ cài đặt tùy chọn của bạn hoặc gửi cho bạn thông tin được cá nhân hóa về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi .  

Cookies là gì? 

Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin, được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập. Họ có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web của bạn, chẳng hạn như ghi nhớ cài đặt tùy chọn của bạn và theo dõi việc bạn sử dụng một trang web để có thể cải thiện nó nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn. Hầu hết các cookie của chúng tôi chỉ thu thập thông tin ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi hoặc các công ty khác mà chúng tôi sử dụng cookie (được liệt kê bên dưới), có thể thu thập thông tin như chi tiết đăng nhập và địa chỉ IP mà ở một số quốc gia được coi là dữ liệu cá nhân. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bạn hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân này một cách thận trọng và tuân theo luật pháp của quốc gia sở tại nơi đăng kí website.

Ngoài ra, khi bạn sử dụng tài khoản bên ngoài (chẳng hạn như Facebook, Google, hoặc Disqus) để đăng nhập vào trang web của chúng tôi, hãy lưu ý rằng mọi tùy chọn đã lưu (chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập) đều được nhà cung cấp tài khoản của bạn lưu và quản lý thêm và điều này nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi . 

Chúng tôi sử dụng cookie nào? 

Chúng tôi biết rằng việc hiểu cookie, cách sử dụng của chúng và cách những cách sử dụng này ảnh hưởng đến trải nghiệm trực tuyến của bạn có thể là một thách thức. Chúng tôi muốn làm cho điều này càng đơn giản càng tốt cho bạn. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt về các mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie, sau đó là danh sách cookie hoàn chỉnh.  

Loại 1: Cookie chức năng 

Các cookie thực sự cần thiết được sử dụng để bảo mật hoặc để cho phép trang web hoạt động – nếu không có các cookie này, bạn sẽ không thể sử dụng các trang web của chúng tôi. 

Các cookie chức năng cung cấp các dịch vụ trang web để nâng cao trải nghiệm của bạn và các cookie lưu các tùy chọn của bạn, ví dụ như ngôn ngữ trang web, các thắc mắc hoặc nhận xét mà bạn đưa ra trên trang web của chúng tôi – những cookie này không cần thiết cho việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi nhưng việc bật các cookie này có thể cải thiện trải nghiệm trang web của bạn. Dưới đây là danh sách đầy đủ các cookie chức năng.  

Loại 2: Cookie phân tích (Ẩn danh) 

Cookie có thể cho chúng tôi biết cách người dùng (ẩn danh) tương tác với trang web của chúng tôi, để giúp chúng tôi cải thiện. Đối với những cookie này, bạn sẽ cho phép các công ty chúng tôi sử dụng (ví dụ: Google) xem một số thông tin cá nhân, ví dụ như địa chỉ IP, nhưng Nam Viet Plastic sẽ không thấy thông tin này.  

Nếu bạn chấp nhận các cookie này, chúng tôi sẽ có thể phân tích các tương tác ẩn danh như: 

  • Các nguồn mà bạn truy cập trang web của chúng tôi,  

  • Hành vi và tương tác trực tuyến chung với các trang web của chúng tôi, ví dụ như nhấp chuột của người dùng và số lượt truy cập trang web, và; 

  • Sở thích chung của người dùng, chẳng hạn như tìm kiếm từ khóa phổ biến và nhấp chuột vào quảng cáo.  

Loại 3: Cookie phân tích (Cá nhân)  

Cookie cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để điều chỉnh việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn dựa trên sở thích, nhu cầu và tương tác của bạn.  

Nếu bạn chấp nhận các cookie này, chúng tôi sẽ có thể phân tích các tương tác như:  

  • Sử dụng cookie của bên thứ ba (điều này có nghĩa là chúng được cung cấp bởi các công ty khác, chẳng hạn như Google hoặc Facebook) để quảng cáo cho bạn dựa trên sở thích và tương tác của bạn với Nam Viet Plastic.  

Tôi có những lựa chọn đồng ý nào? 

Bạn có quyền từ chối sử dụng website nếu không chấp nhận cookie.

Việc sử dụng các cookie hoàn toàn cần thiết của chúng tôi không cần sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với việc lưu các cookie thực sự cần thiết trên thiết bị của mình, bạn nên ngừng duyệt các trang web của chúng tôi. 

Nếu bạn không đồng ý với cookie chức năng của chúng tôi, một số phần của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động như bạn muốn. 

Tôi có thể rút lại sự đồng ý hoặc quản lý cookie của mình không? 

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn đã đồng ý trước đó.

Để quản lý các tùy chọn cookie của bạn, vui lòng nhấp vào bên dưới. 

Bạn cũng có thể quản lý cookie của mình từ cài đặt trình duyệt. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách thực hiện việc này tại đây: 

Sự khác biệt giữa cookie ‘liên tục’ và ‘phiên’ là gì? 

Cookie liên tục Cookie phiên
Các cookie này vẫn còn trên thiết bị của bạn giữa các phiên duyệt web. Chúng được kích hoạt mỗi khi bạn truy cập trang web. Các cookie này cho phép các nhà điều hành trang web liên kết các hành động của bạn trong một phiên duyệt web. Phiên duyệt web bắt đầu khi bạn mở cửa sổ trình duyệt của mình và kết thúc khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt. Những cookie này được tạo tạm thời. Sau khi bạn đóng trình duyệt của mình, tất cả cookie sẽ bị xóa.

Cookie phân tích chúng tôi sử dụng

Cookie Chức năng Loại dữ liệu Phiên / Liên tục
Cookie Chức năng (Bật các công cụ trang web và lưu các tùy chọn, thắc mắc và nhận xét)
Pll_language Cookie này lưu trữ dữ liệu như ngôn ngữ trang web và các tùy chọn khác do người dùng lựa chọn rõ ràng. Sở thích của bạn Liên tục
YouTube (Cookie của bên thứ ba) Được sử dụng để hiển thị nội dung video trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cookie của Youtube. Không có dữ liệu được thu thập Phiên
Vimeo (Cookie của bên thứ ba) Được sử dụng để hiển thị nội dung video trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cookie Vimeo. Không có dữ liệu được thu thập Phiên
Cookie được sử dụng để theo dõi và đo lường các hoạt động và tương tác của bạn trên trang web của chúng tôi
Google Adwords (Cookie của bên thứ ba) Được sử dụng để hiển thị các trang web có liên quan dựa trên tìm kiếm từ khóa của bạn. Những cookie này cho phép chúng tôi đo lường hiệu suất của những quảng cáo từ khóa này bằng cách thu thập dữ liệu như số nhấp chuột và chuyển đổi quảng cáo để chúng tôi có thể cải thiện cách chúng tôi quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cookie của Google Adwords. Dữ liệu hành vi Liên tục
Google Analytics (Cookie của bên thứ ba) Được sử dụng để đo lường cách bạn đã tương tác với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như; số lượt xem trang, số nhấp chuột, thiết bị của khách truy cập, quốc gia, miền và thời gian trên trang web.  Dữ liệu hành vi Liên tục
Trạng thái khách truy cập (Cookie của bên thứ nhất) Cookie này cho biết nếu bạn đã truy cập trang web trước đây. Dữ liệu hành vi Liên tục
YouTube (Cookie của bên thứ ba) Được sử dụng để hiển thị nội dung video trên trang web của chúng tôi và hiểu cách người dùng đã tương tác với công cụ trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cookie của You Tube. Sở thích của bạn Liên tục
Facebook (Cookie của bên thứ ba) Được sử dụng để đo lường cách bạn đã tương tác với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như; số lượt xem trang, số nhấp chuột, thiết bị của khách truy cập, quốc gia, miền và thời gian trên trang web. Được sử dụng để hiển thị các trang web có liên quan dựa trên tìm kiếm từ khóa của bạn. Những cookie này cho phép chúng tôi đo lường hiệu suất của những quảng cáo từ khóa này bằng cách thu thập dữ liệu như số nhấp chuột và chuyển đổi quảng cáo để chúng tôi có thể cải thiện cách chúng tôi quảng cáo. Dữ liệu hành vi Liên tục

Những thông tin khác chúng tôi thu thập

Bình luận

Khi bạn truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Biểu mẫu

Các thông tin bạn cung cấp qua biểu mẫu là bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng để liên lạc và làm việc với bạn. Chúng cũng có thể được sử dụng để tiếp thị lại cho bạn sau này hoặc qua đó gửi bạn các thông tin mới nhất từ chúng tôi.

Nội dung được nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Nếu bạn muốn khiếu nại liên quan đến việc vận hành hoặc sử dụng trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi bằng văn bản tới Namvietplastic.vn được đề cập theo địa chỉ được hiển thị ở đây. Chúng tôi sẽ phản hồi các khiếu nại và thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào tuân theo các điều khoản được quy định bởi pháp luật.