Chiều dài của tấm tôn lấy sáng Polycarbonate có thể sản xuất lên tới hơn 15m. Nhựa Nam Việt có sản xuất theo chiều dài yêu cầu của khách hàng với số lượng tối thiểu phù hợp.