Không. Không bao giờ được được đi bộ trực tiếp trên tấm Polycarbonate vì tấm Poly được sử dụng không nhằm mục đích nâng đỡ trọng lượng người hay làm mặt sàn để di chuyển trên đó. Để thi công tấm Polycarbonate nên sử dụng thang bắc ngang qua giữa các thanh xà gồ để tạo đường đi bộ.