Không. Bộ mái che được thiết kế không nhằm mục đích nâng đỡ trọng lượng cơ thể người, do đó việc đứng hoặc di chuyển trên mái che Canofix không đảm bảo an toàn và gây hư hại cho mái.