Được. Chúng tôi có sản xuất các đơn đặt hàng theo bản vẽ yêu cầu.