Hệ số truyền sáng của tấm Polycarbonate phụ thuộc vào màu sắc và độ dày của tấm. Đối với tấm màu trong suốt (Clear) thì hệ số truyền sáng lên tới 90%.