Đối với những tấm tôn lấy sáng có độ dày từ dưới 1.2mm, cách đơn giản nhất là bạn có thể dùng kéo hoặc dao để cắt. Đối với những tấm dày hơn 1.2mm cần sử dụng cưa máy cầm tay hoặc cưa lọng cầm tay để cắt.