Hiệu quả cách nhiệt phụ thuộc vào màu sắc của tấm Polycarbonate, tấm có tỉ lệ truyền sáng thấp thì cách nhiệt tốt hơn và ngược lại.