Tấm Polycarbonate hoàn toàn có thể uốn cong được, bán kính uốn cong phụ thuộc vào kích thước chiều rộng, chiều dài và độ dày của tấm mà bạn sử dụng. Với tấm Polycarbonate có tỉ số Chiều dài/Chiều rộng ≥ 2 thì cách tính bán kính cong theo công thức như sau:
R ≥ 180t
R: Bán kính uốn cong (mm)
t: Độ dày của tấm Polycarbonate (mm)