Tấm Polycarbonate Nicelight® có độ dày từ 1.0mm đến 10mm, để chọn lựa độ dày phù hợp cần quan tấm đến khoảng cách của hệ khung nâng đỡ và lắp đặt. Khoảng cách khung cần dày thì tấm càng mỏng và ngược lại.