Hoàn toàn được. Bộ mái che được thiết kế đáp ứng chiều dài không giới hạn, bạn chỉ cần cho chúng tôi biết loại khổ rộng của mái mà bạn đã chọn và chiều dài khu vực cần lắp đặt, chúng tôi sẽ thiết kế bộ mái Canofix dành riêng cho bạn.