Chúng tôi có rất nhiều kiểu sóng khác nhau như 5 – 6 – 7 – 9 – 11 sóng vuông dân dụng cho tới các sóng công nghiệp như Kliplock, Seamlock, Trimdex… Đáp ứng và tương thích với các loại tôn kẽm trên thị trường.